Międzynarodowy Festiwal Komiksu
By: sunater (sunater) 2011.09.22


Więcej informacji znajdziecie na stronie Międzynarodowy Festiwal Komiksu.
Dodatkowo przekazujemy także apel Lou o materiały (teksty,recenzje,artykuły,etc.) dotyczące szeroko-pojętego komiksu kobiecego, genderowego, queerowego etc., w celu stworzenia obszernego archiwum tychże tekstów.

UPDATE Szczegółowy program imprezy znajdziecie na stronie festiwalu komiksu