Polityka Prywatności
By: sunater (sunater) 2018.05.30

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie do witryny YURI.PL oraz wszystkich jego części w postaci forum dyskusyjnego oraz forum komentarzy pod zamieszczanymi aktualnościami (dalej: Forum). Korzystając z witryny yuri.pl lub uzyskując do niej dostęp użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności i obowiązują go wymienione poniżej zasady w kontekście jego praw.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych w ramach naszej witryny i forum dyskusyjnego jest właściciel YURI.PL. Sprawuje on nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Twoich danych.

Kontakt do administratora: admin@yuri.pl

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe yuri.pl przetwarza wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do uczestnictwa w Forum.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywane są tak długo, jak długo będziesz korzystać z yuri.pl. W dowolnym momencie konto możesz usunąć, co jest równoznaczne z zaprzestaniem przechowywania Twoich danych.

Jakie dane osobowe posiadamy i skąd je mamy?

Dane osobowe, jakie posiadamy o Tobie pochodzą bezpośrednio od Ciebie i podajesz je dobrowolnie. Są to Twój pseudonim oraz opcjonalnie przez Ciebie podawane imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego lub/i komunikatora, ostatni numer IP urządzenia, z którego się logowałeś do portalu. Wprowadzane informacje i Twoja decyzja o ich uwidocznieniu mają wyłącznie wpływ na lepszą prezentację Twojego profilu innym.

Jakie posiadasz prawa dotyczące Twoich danych?

Przysługują Ci następujące prawa:

    prawo do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    wniesienie sprzeciwu do przetwarzania danych,
    wniesienie skargi do organu nadzorczego.


Swoje dane osobowe możesz w dowolnym momencie samodzielnie sprostować, zmienić lub poprawić w swoim profilu. W tym samym miejscu możesz korzystając z opcji "Usuń konto" zostać całkowicie zapomnianym. Będzie to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w forum portalu. Wszystkie Twoje dane zostaną usunięte i pozostanie wyłącznie nieaktywny pseudonim w historycznie wypowiadanych przez Ciebie treściach.Komu przekazujemy Twoje dane?

Yuri.pl nie przekazuje nikomu Twoich danych za wyjątkiem dwóch sytuacji. Możemy przekazać Twoje dane:

    za Twoją zgodą wskazanemu przez Ciebie podmiotowi,
    organom publicznym i instytucjom uprawnionym do żądania dostępu na mocy podstawy prawnej.


Czy wykorzystujemy Twoje dane w celach marketingowych?

Yuri.pl nie wykorzystuje Twoje danych w celach marketingowych ani pod kątem profilowania.